กิจกรรม เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566

 

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องใน
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา