โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2566

 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ภายใต้การอำนวยการของ นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่ออบรมให้ความรู้และมอบเงินสนับสนุนให้แก่กลุ่มอาชีพ จำนวน 9 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม