โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด

หมู่ที่ 8 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

1. บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  12 

ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

2. กำหนดราคากลางประมาณการ

โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายร่องขุ่น หมู่ที่ 10 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบสายร่องขุ่น 

หมู่ที่  10  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

 

2. กำหนดกลางประมาณการ

โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 13 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โครงการปรับปรุงถนนสายเข้าพื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 

หมู่ที่  13  ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. บก.01

 

2. กำหนดราคากลางประมาณการ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแวน หมู่ที่ 2

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

บ้านแวน  หมู่ที่  2  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา