การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 2566

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม