ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3(ครั้งที่1) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2567

 

ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม