ประชาสัมพันธ์ ***** การยื่นเอกสารขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ****

 

ประชาสัมพันธ์ ***** การยื่นเอกสารขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ****

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2567

 

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2567

 

 

 

 

โครงการวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดพะเยา

 

โครงการวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดพะเยา

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

 

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

 

433131957 810972174403499 5326598840405072047 n