วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(วันอปพร.) ประจำปี 2566

 

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน นำโดย นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ได้เป็นประธานในพิธีเปิด วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(วันอปพร.) ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตน เสียสละ และมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม