กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานที่ราชการ(2564)

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวนได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณอาคารศาลจังหวัดเชียงคำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้มาใช้บริการ ผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ ศาลจังหวัดเชียงคำ