มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่กรณีบุคคลกักตัวในบ้านพัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
นำโดยนายคมกริช ระย้าแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน พร้อมเลขานุการ และนางสาวเสาวลักษณ์ ตุ้ยคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่กรณีบุคคลกักตัวในบ้านพัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019