กิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลน้ำแวน ประจำปี 2564

 

กิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์

ในพื้นที่ตำบลน้ำแวน ประจำปี 2564