โครงกาารป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2564

 

โครงกาารป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2564

5​  กุมภาพันธ์ 2564​ อบต.น้ำ​แวน​  โดยงานป้องกันฯ จัดอบรมโครงการ​ป้องกันและแก้ปัญหา​ไฟป่าและหมอกควัน พร้อมทำแนวกันไฟในพื้นที่​เป้าหมาย​ บ้านห้วยบง​ ม.9​ ต.น้ำ​แวน​