โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน มอบหมายให้ นายภานุพันธ์ แสงศรีจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566 โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม