กิจกรรมสรงน้ำพระ ในวันสงกรานต์ อำเภอเชียงคำ 2566

 

สรงน้ำพระ ในวันสงกรานต์ อำเภอเชียงคำ 15/04/2566
วันที่ 15 เมษายน 2566 นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ผู้นำท้องที่ คณะครูและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระที่อำเภอเชียงคำ
การสรงน้ำพระ เป็นขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาอย่างยาวนาน ตามความเชื่อโบราณ การสรงน้ำพระเป็นการแสดงให้เห็นถึง การเคารพและสักการะต่อ พระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่เป็นมงคลในวันปีใหม่ไทย นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า การสรงน้ำพระพุทธรูปเป็นการทำความสะอาดพระที่เรากราบไหว้มาตลอดทั้งปี ช่วยให้ท่านเย็นสบายในช่วงฤดูร้อน