กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน

 

วันที่ 11 เมษายน 2566 นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ผู้นำท้องที่ คณะพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน และผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน ณ ศาลาอเนกประสงค์(ศาลาเจ้าหลวงเมืองล้า)บ้านแวน หมู่ที่ 2 ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน ขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ผู้นำท้องที่ ประธานผู้สูงตำบลน้ำแวน ผู้สูงอายุทุกๆท่านมา ณ ที่นี้

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม