พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

 

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน นำโดย นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ได้เป็นประธานเปิดพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง เพื่อให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม