โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

 

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ้แวน  ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2565