การมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่กรณีบุคคลกักตัวในบ้านพัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2564

เมื่อวันที่ 2,3,6 สิงหาคม 2564
นำโดยนายคมกริช ระย้าแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน รองนายก พร้อมเลขานุการ  ส.อบต และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่กรณีบุคคลกักตัวในบ้านพัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019