โครงการส่งเสริมเชิดชู ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลน้ำแวน 2564

 

โครงการส่งเสริมเชิดชู ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลน้ำแวน

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564

 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแวน

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา