โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 2546

 

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

(ฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปสมุนไพร)

กิจกรรมทำแชมพูและครีมอาบน้ำสมุนไพร

ระหว่างวันที่ 2 – 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแวน

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา