โครงการพิชิตไขมัน ฉันแข็งแรง 2564

 

โครงการพิชิตไขมัน ฉันแข็งแรง

ณ โรงเรียนบ้านชัยชมภู หมู่ที่ 6 วันที่ 22 มีนาคม 2564

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน