กาชาด อ.เชียงคำ ร่วมกับ อบต.น้ำแวน มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลน้ำแวน

 

กาชาดอำเภอเชียงคำร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลน้ำแวน

ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า(โควิด – 19)

วันที่ 9 มิถุนายน 2563