พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลล เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 

2972022 0

2972022 1

2972022 2

2972022 3

2972022 4

2972022 5

2972022 6

2972022 7

2972022 8

2972022 9

2972022 10

2972022 11

2972022 12

2972022 13

2972022 14

2972022 15

2972022 16 2972022 17

2972022 18

2972022 19

2972022 20

2972022 21

DSC 0176

DSC 0261

DSC 0263

DSC 0270