การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565

 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565   

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม