โครงกาารป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2565

 

โครงกาารป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2565

4​ กุมภาพันธ์ 2565​ อบต.น้ำ​แวน​  โดยงานป้องกันฯ จัดอบรมโครงการ​ป้องกันและแก้ปัญหา​ไฟป่าและหมอกควัน พร้อมทำแนวกันไฟในพื้นที่​เป้าหมาย​ บ้านชัยชมภู ม.6 ต.น้ำ​แวน​