โครงการอบรมผู้สูงอายุแจ่มใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า 2564

 

โรงการอบรมผู้สูงอายุแจ่มใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า 

ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าแดงสามัคคี หมู่ที่ 10 วันที่ 15 มีนาคม 2564
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน