โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น ประจำปี 2564

 

โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น ประจำปี 2564

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำแวน