ผู้ไปเที่ยว จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19ไม่ต้องถูกกักตัว ยกเว้นผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง

ผู้ไปเที่ยว จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19ไม่ต้องถูก