ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ

 

ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ