ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

 

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
#งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน โทร. 0-5441-5448