โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562

      รายงานผลการดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

                 ประจำปี พ.ศ. 2562

              วันที่ 15 กรกฎาคม 2562